Politica de confidentialitate si cookie

Politica de confidentialitate

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politică (alături de Termenii și Condițiile prezentului site web și orice alte documente la care se face referire în conținutul acestei politici) urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție prin prezentul site web și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

CINE SUNTEM
Operatorul de date este Maraweb Agency SRL, o societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul social în Strada Caprioarei Nr. 6, Baia Mare, Jud. Maramures, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J24/838/2010, cod unic de înregistrare RO27852098 („Maraweb” sau „Societatea”). Pentru mai multe informații referitoare la activitatea Societății, vă rugăm să vizitați [www.maraweb.ro].

CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?
În procesul de administrare a prezentului site web, Societatea va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct (de exemplu, nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP).

Preponderent, Societatea are în portofoliul său clienți persoane juridice, iar eventualele date personale prelucrate în vederea desfășurării activității, sunt reprezentate, după caz, de datele reprezentantului societății, al împuternicitului acestuia, precum și ale personalului din cadrul acestor entități, însărcinate cu îmbunătățirea strategiilor și proceselor de promovare ale acestor clienți. Prelucrarea acestor date are temei contractual, nefiind necesar, potrivit Regulamentului, exprimarea unui consimțământ expres în acest sens. Pot exista și situații când persoanele vizate sunt persoane fizice, neavând legătură cu vreo persoană juridică, destinatară a serviciilor noastre.

Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor
Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, adresă de e-mail, numărul de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le veți putea furniza în cadrul corespondenței, pentru a vă soluționa și a răspunde la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, conform descrierii de mai jos.

Scop Temei legal
1 Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră prin corespondență electronică (e-mail) sau telefon Prelucrarea are la bază un interes legitim, permițându-ne să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră.

Comunicări de marketing direct
Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a vă informa despre produsele și serviciile noastre, oferte promoționale și pentru abonarea la buletinele informative. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct doar cu consimțământul dumneavoastră și prin utilizarea canalelor de comunicare (de ex. e-mail, sms etc.) cu care ați fost de acord atunci când v-ați exprimat consimțământul. Cu toate acestea, în măsura în care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu de la noi, putem folosi adresa de e-mail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care ne permit să vă transmitem comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în acest sens; în acest caz, la obținerea adresei de e-mail de la dumneavoastră și ulterior, odată cu fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi posibilitatea de a vă opune acestei utilizări a adresei de e-mail (dezabonare).

Scop Categorii de date prelucrate Temei legal
1 Comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare Adresa de e-mail furnizată cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu de la Societate

Interes legitim
2 Alte comunicări de marketing direct Astfel cum acestea au fost furnizate de către persoana vizată la exprimarea consimțământului său, de ex. nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon. Consimțământ
3 Prezentarea de oferte de servicii proprii; Inițierea de raporturi contractuale Nume, Prenume, E-mail, Telefon Consimțământ, Interes legitim

Sondaje, studii privind satisfacția clienților și feedback de la clienți
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la anchetele privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământul dumneavoastră, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje sau studii de piață este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, informații privind preferințele și obiceiurile de cumpărare sau alte date cu caracter personal pe care vă oferiți să ni le furnizați), prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii.

Scop Temei legal
1 Sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre Consimțământ, interes legitim

Sondaje, studii privind satisfacția clienților și feedback de la clienți
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la anchetele privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământul dumneavoastră, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje sau studii de piață este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, informații privind preferințele și obiceiurile de cumpărare sau alte date cu caracter personal pe care vă oferiți să ni le furnizați), prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii.

Scop Temei legal
1 Sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre Consimțământ, interes legitim

Prelucrarea datelor în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale în beneficiul și pe seama clienților, prin gestionarea paginilor de social media ale acestora din urmă.
În cazul încheierii unor contracte cu diverșii noștri clienți, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de împuterniciți ale clienților, atunci când dvs. veți accesa paginile de social media ale acestora. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar ca urmare a intenției dvs. de a achiziționa produse ale clienților noștri, acțiunilor dumneavoastră de accesare, evaluare, apreciere ale paginii de prezentare ale clienților noștri, participării dumneavoastră la diverse campanii publicitare pe care clienții le desfășoară pe paginile lor de social media, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. (Spre exemplu, atunci când veți aprecia pagina de Facebook a unuia dintre clienții noștri, noi vom avea acces la datele pe care platforma Facebook le pune la dispoziție despre dumneavoastră atunci când apreciați o anumită pagină.) Participarea dumneavoastră la astfel de acțiuni, sondaje sau studii de piață este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, informații privind preferințele și obiceiurile de cumpărare sau alte date cu caracter personal pe care vă oferiți să ni le furnizați), prin completarea formularelor de participare de pe paginile de social media ale clienților noștri.

Scop Temei legal
1 Prelucrarea datelor în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale în beneficiul și pe seama clienților, prin gestionarea paginilor de social media ale acestora din urmă Consimțământ, interes legitim

Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat
Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARCATER PERSONAL?
Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre ei au calitatea de persoane împuternicite, cum ar fi Societățile contractate pentru externalizarea serviciilor juridice, de IT, contabilitate, care desfășoară activități de mentenanță a infrastructurii noastre IT, programare și reparare a PC-urilor noastre, facturare și contabilitate, servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare și sunt activi în industria/sectorul IT, Contabilitate, juridic și își desfășoară activitatea comercială în București și Giurgiu, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Unii dintre aceștia sunt terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Agenția Națională de Administrare Fiscală; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată, societăți de avocatură; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

Persoanele și entitățile cărora le putem distribui date cu caracter personal sunt următoarele:

În scopul navigării pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web;
Pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor sau reclamațiilor dumneavoastră, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centru de apel;
Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, precum și pentru analizarea eficacității acestora, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing sau agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare;
Pentru comunicările de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal către agențiile de publicitate și marketing care realizează comunicarea în numele nostru;
Pentru realizarea de sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la clienții noștri cu privire la produsele și serviciile noastre, putem distribui datele cu caracter personal către furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind clienții.
TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE
În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

Unele dintre datele cu caracter personal enumerate în această politică de confidențialitate sunt transferate către state care nu asigură o protecție adecvată prelucrării datelor cu caracter personal, și anume, Statele Unite ale Americii. Aceste date sunt cele asupra cărora deține controlul Google, în cadrul serviciilor sale Google Analytics.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

Scop Durată
1 Navigarea pe site-ul web și utilizarea cookie-urilor [Cea stabilită de Google]
2 Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră [Pe perioada derularii raporturilor contractuale, la care se adauga o perioada de inca 4 ani]
3 Organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, a datelor cu caracter personal [Pe perioada derularii raporturilor contractuale, la care se adauga o perioada de inca 4 ani]
4 Comunicări de marketing direct [Pe perioada derularii raporturilor contractuale, la care se adauga o perioada de inca 4 ani]
5 Realizarea de sondaje, studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la clienții noștri cu privire la produsele și serviciile noastre [Pe perioada derularii raporturilor contractuale, la care se adauga o perioada de inca 4 ani]
6 Prezentarea de oferte de servicii proprii; Inițierea de raporturi contractuale, Audit Maraweb [Pe perioada derularii raporturilor contractuale, la care se adauga o perioada de inca 4 ani]

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI
Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR
Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

REFUZUL PRELUCRĂRII ȘI CONSECINȚELE ACESTUIA
Fiind o entitate privată, nu există o obligație legală în baza căreia am putea pretinde să ne puneți la dispoziție datele personale. Refuzul dumneavoastră de a ne comunica datele nu are, în principiu, nicio consecință în privința dumneavoastră sau a experienței pe site-ul nostru de internet. Cu toate acestea, în măsura în care veți decide că doriți să beneficiați de serviciile societății noastre, comunicarea datelor solicitate, astfel cum ele au fost descrise mai sus este în mod inevitabil necesară. Din moment ce au luat naștere raporturi contractuale între Societate și dvs., interesul nostru legitim ce ține de executarea reciprocă a obligațiilor contractuale, va prevala refuzului dumneavoastră de prelucrare, până când obligațiile vor fi fost executate în mod integral și nu există perspectiva încheierii unor noi raporturi contractuale.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să utilizați formularele disponibile la http://www.dataprotection.ro/?page=Modele_de_plangere pe site-ul de internet al ANSPDCP sau să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ
Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

CONTACT
Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către persoana responsabilă, care poate fi contactată folosind următoarele detalii de contract: [support@maraweb.ro]

 

Politica privind cookie-urile

Ce sunt cookie-urile?
Un cookie este un mic fragment de informații pe care un site web solicită browser-ului dvs. să le stocheze pe computerul dvs., terminalul dvs. mobil sau pe alte dispozitive electronice prin care un utilizator accesează internetul, în scopul de a ajuta utilizatorul să navigheze pe site-ul web în mod eficient, să efectueze anumite funcții și să îi permită site-ului web să “rețină” acțiunile sau preferințele utilizatorului de-a lungul timpului.

Cum utilizăm cookie-urile?
Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”) care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.

Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informații standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și informații privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google și stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către Google, adresa dvs. IP este anonimizată.

În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidențialitate” (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectiva terță parte prelucrează informațiile în numele Google.

În conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Google. Nu vom utiliza cookie-uri în alte scopuri decât cele arătate în prezenta politică.

Cum controlați cookie-urile?
Majoritatea browser-elor suportă cookie-uri, însă utilizatorii își pot configura browser-ele să le refuze și le pot șterge oricând doresc. Puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja stocate pe computerul dvs. și puteți configura majoritatea browser-elor să împiedice stocarea cookie-urilor. Însă, dacă veți proceda astfel, este posibil să fiți nevoit să ajustați manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitați un site, iar anumite servicii și funcționalități este posibil să nu funcționeze.

Puteți bloca/dezactiva cookie-urile în setările browser-ului dvs. web. Însă, dacă utilizați setările browser-ului dvs. pentru a bloca toate cookie-urile (inclusiv pe cele esențiale), este posibil să nu puteți accesa în întregime sau parțial site-ul nostru, deoarece unele cookie-uri pot fi strict necesare pentru funcționarea site-ului web.

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Cookie-urile sunt de asemenea utilizate pentru a înregistra dacă utilizatorul a fost de acord (sau nu) cu utilizarea cookie-urilor pe site-ul Consiliului, pentru a nu vi se adresa aceeași întrebare de fiecare dată când vizitați site-ul.

Puteți controla și/sau șterge cookie-uri după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastră și puteți configura majoritatea browserelor să împiedice plasarea acestora.

Totul despre cookies

Ce cookie-uri utilizăm pe acest site web?
Site-ul nostru nu utilizează cookie-uri proprii, în afara celor ce intră în conținutul serviciului Google Analytics.

Tipuri de cookie-uri utilizate de Google

Tipuri de cookie-uri utilizate de Google Analytics

Totodată, vă rugăm să rețineți că terțele părți (inclusiv, de exemplu, rețelele de publicitate și furnizorii de servicii externe precum cele de analiză a traficului web) pot utiliza și ele cookie-uri și/sau pot accesa datele colectate de cookie-urile de pe site-ul web.

De fiecare dată când site-ul nostru web introduce un nou cookie administrat fie de compania noastră, fie de o terță parte, veți primi o înștiințare pe site, inclusiv un link la prezenta politică și vi se va oferi și opțiunea de a dezactiva respectivul cookie.

Toate cookie-urile utilizate la acest moment vor expira după trecerea perioadei de timp specificate de politicile Google, Inc.

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close